Önleyici Gözetim Hizmetleri
Önleyici Gözetim Hizmetleri


Önleyici Mühendislik – Muayene, hayati tesis ve teçhizatın çalışırlılığı ve devamlılığına kapsamlı ve maliyet olarak
etkin bir bakış açısı sunar. Bir ekipmanın durması gereğini ortadan kaldırarak ekipmanın durması dolayısıyla üretim
hattının durması maliyetleri ve bunun sonucunda ortaya çıkan üretim kaybı önlenir. İşçiler tarafından giriş ve
manuel tetkiklerin potansiyel tehlikeleri de aynı şekilde geçerlidir. Yaklaşımımız, güvenli ve devam eden
operasyonlardan ödün vermeksizin müdahaleci denetim sayısını en aza indirmektir. Bu amaçla, özellikle basınçlı
kaplar ve boru hatları üzerinde düzenli olarak Önleyici Mühendislik – Muayene yöntemlerini gerçekleştiriyoruz.

Önleyici Mühendislik – Mauyene yürütmenin yararları ile üretim hattı ve ekipmanın devam eden operasyonunun
sağlanması için gerekli olan tüm bilgilerin edinilmesi arasında bir dengenin olması gerekir. Bu nedenle,
mühendislerimiz ekipmanın Önleyici Mühendislik – Mauyene için uygun olup olmadığını belirlemek için tüm üretim
hattının ayrıntılı incelemelerini düzenli olarak yaparlar ve izlenebilmesi için sistematik oluştururlar.

Önleyici Mühendislik – Mauyene planlama sürecinin kilit yönü tüm işletmenin veya üretim hattının gözden
geçirmesidir. Bu, daha önce meydana gelen korozyon hasarının ve şu anda aktif olan hasar mekanizmalarının en
eksiksiz resmini oluşturmak için korozyon risk değerlendirmesi ve ekipman geçmişinden gelen bilgileri bir araya
getirir.